Хранене и храносмилане

Различните динозаври се хранели и смилали храната по различен начин.Поалеонтолозите опознали хранителните им навици, изучавайки техните кости и зъби, анализирайки екскрементите и наблюдавайки начина, по който сегашните животински видове се хранят и усвояват храната.
Те открили вкаменелости от динозаври, които разкъсвали месото на парчета; други, които дъвчели и стривали растения и шума, превръщайки ги в пихтиеста маса, преди да ги погълнат; трети пък нямали зъби, за да разкъсват месото, което е по-лесно смилаемо от твърдите растения.Острите и гъсти зъби на тиранозавъра били така разположени, че жертвата с мятанията си само помагала на хищника по-лесно да откъсва парчета от месото й.Едрите тревопасни динозаври имали вътрешни приспособления, като гастролитите, които улеснявали смилането на огромното количество поглъщана растителна маса.


Разнообразие

Като хадрозавъра, и носорогът имал голяма уста, която му позволява да се храни с различни видове растения.


Специална прехрана

Като рогатия динозавър, и газелата внимателно подбира храната си, като откъсва листа и плодове с тясната си уста.


Съвременни влечуги

Зъбите на крокодила служат за захващане, а не за разкъсване.


Рязане по мярка

Зъбите на стиракозавъра наподобявали ножици, с които накълцвал листата на растенията на парченца.


На пихтия

Едмонтозавърът имал зъби като мелнични камъни, с които стривал листата на пихтия.


В устата

Палеонтолозите не знаят дали апатозавърът е притежавал мускулест език, или си е служел със стъпаловидните си зъби, за да събира листа и клонки.


В шията

Мощни мускули тласкали храната в хранопровода на апатозавъра, който представлявал 6-метрова тръба, свързваща устата със стомаха.


Стомашни камъни

Силните стомашни мускули в съчетание с гастролитите преобразуват храната в каша.


Дебело черво

След като храната в стомаха е превърната в каша, химическите вещества преминават през стените на тънкото и дебелото черво.


Тънко черво

По всяка вероятност наличието на бактериална флора в тънкото черво допринасяло за разграждане на растителната маса, за да стане по-лесно усвоима от организма.


Клоака

Апатозавърът се освобождавал от твърдите хранителни остатъци и от урината през едно-единствено отверстие, наречено клоака.


Екскременти от динозавър

Екскрементите от тревопасни динозаври често били доста твърди и се вкаменявали.
Палеонтолозите изучават копролитите, за да открият с какви растения са се хранили тези животни.
Копролитите ни разкриват как завроподите са успели да станат толкова едри преди появата на цветните растения и как динозаврите с беззъба човка са оцелели в сухия климат през кредния период.


Знаеш ли, че..?

Открита е вкаменелост на тревопасен завропод с 64 едри загладени камъка между ребрата на мястото, където би трябвало да се намира стомахът на животното, ако беше живо.


Още за динозаврите

Selo-Banya.com - Новини