Чип тунинг! Важни функции, оптимизирани при Чип Тунинга

Най-важните функции, които се оптимизират при Чип Тунинга:

1. контрол на горенето
За да използвате горивото по най-ефективния начин, е важно, да се изчислява през цялото време, най-добрата продължителност на процеса на горене свързан с товара в колата, температурата и други важни обстоятелства (споменати по-горе). При дизеловите двигатели - налягането на инжекцията.

2. контрол на инжекцията
Във връзка с възможното количество на въздуха, товара и други фактори, електрониката пресмята нужната продължителност на инжекция и количеството. Това осигурява намаляването на разхода на гориво , отделянето на газове и спомага за добиването на по-голяма мощност.

3. контрол на налягането
При двигателите с турбо (турбонагнетител) се измерва налягането с цел подобряване на горе обяснените условия.

Контролни Единици!Елементи на Двигателя
Днес новите коли са обурудвани с електронни системи управляващи двигателя - няма значение от вида на двигателя. Естествено най-добрата разработка беше КЕД. Това устройство се състои от един или няколко микрокомпютъра, които отговарят за регулацията на двигателя. Микрокомпютъра активира програма, която се съхранява в специално устройство (memory device). КЕД е отговорен за пълният контрол и управление на двигателя - проверява, управлява и наглася всички важни функции в колата или двигателя. Всички тези функции зависят от настоящите обстоятелства на околната среда такива като температура , гъстота на въздуха , температура на двигателя и др.. Цялата тази информация и подобна на нея минава през специални сензори, които са съвместими с измерване във Fe. Налягане, температура, скорост и количество въздух под много прецизно измерение. Тогава КЕД чете запаметените параметри от вече дефинираните "карти" свързани със запалването, инжекцията, налягането и др... След това най-добрият възможен вариант за процеса на горене и оптималното количество на гориво в комбинация с правилното налягане се изчислява и се свърза със стойностите от сензорите. Цялата тази информация е оптимизирана в процеса на чип тунинга. Това означава че диаграмите за инжекцията (за колите на газ също така и горенето) и налягането се съизмерват една с друга. Това се случва, за да може да се добие максималната мощност едновременно с това малко отделяне на газове , а едновременно малкото износване на двигателя се запазва и минималният разход на гориво се поддържа. Повишаването на мощността с 20-30% при Турбодвигателите и 8%-12% при обикновенно аспирираните двигатели е факт, който пък води до подобрение на ускорението и максималната скорост.

Много бързо развиващите се технологии в последните няколко столетия не са подминали автомобилната индустрия. Вярно е че просперитетът на автомобилната индустрия изцяло зависи от новите технологии, но всъщност много голямо значение имат желанията на собственикът на автомобила. Ние разпознаваме това именно в подобренията на новите коли - специални двигатели за по-добро ускорение, по-малкия разход на гориво,доброто поведение на автомобила на път и безопастността.


Формули за изчисляване на Тунинг аксесоари, чипове и турбиниSelo-Banya.com - Новини