Креда

Кредният период продължил 80 млн.години.През този дълъг период се развили повече видове динозаври,отколкото през всички останали периоди,взети заедно.Но в края на кредата,преди около 65млн. години,динозаврите изчезнали.Горната креда бил топъл период - през зимата климатът бил мек и сух,а през лятото валяло много дъжд.Впоследствие летата станало по-топли,а зимите - по-студени в умерените и полярни зони.Гигантските тревопасни и на тяхно място се появили по-малки видове като трецератопса и динозаврите с патешка човка за които ще споменем по нататък.Появили се цветните растения (гигантските юрски тревопасни изяли и потъпкали такива огромни количества растителност,че се отворила ниша за нови видове),които ставали за храна на стотици нови видове тревопасни.Така че през кредата имало огромно количество храна,достатъчна за голям брой животни.Тревопасните,които се хранели с цветни растения,ставали плячка на други животни - от змиите (които се появили за първи път през този период) до големите хищни динозаври като страшния тиранозавър (Tyrannosaurus) или бързия и хитър велосираптор (Velociraptor).


Движещи се континенти

По време на кредата Лавразия и Гондвана продължили да се преместват.В края на периода ганиците на континентите били приблизително като днешните.Били свързани помежду си с провлаци,но динозаврите еволюирали самостоятелно на различните територии на сушата.


Роднини,които не си приличат

Животни,които принадлежат към едно и също семейство,могат да еволюират по различен начин,ако се разделят.Хипакрозавърът (Hypacrosaurus) и бактрозавърът (Bactrosaurus) вероятно са имали общ прародител.Но хипакрозавърът,който живеел в Северна Америка,бил дълъг 9 метраи имал полукръгъл гребен на главата,а бактрозавърът,който живеел в Централна Азия,бил дълъг само 4 метра.Когато континентите се разделили,двата динозавъра тръгнали по различни еволюционни пътища,тъй като живеели в много различни климатични зони.


Още за динозаврите

Selo-Banya.com - Новини