Формула за изчисляване на съпротивлението, необходимо за връзване на светодиод на 12 волта

R=(V-vf)*1000/mA


R = стойност на необходимия резистор
V = захранващо напрежение
vf = волтаж на LED (обикновено около 2v)
mA = мощност на LED (обикновено между 20-50)

**СВЕТОДИОД d5x8мм,ЧЕРВЕН CLEAR,3000 mcd,1.6-2.7V/Imax=20mA**

R=(12-2)*1000/20
R=10*1000/20
R=500Selo-Banya.com - Новини