Протей

Протей е шестият спътник на Нептун и е вторият по големина.Открит е от Харолд Ретсема, Уилям Хубарт, Лари Лебовски и Дейвид Толен на 24май 1981г. за откриването му използват окултация,орбиталните и физическите параметри са разкрити от апарата Вояджър 2 през юли 1989г.
Протей носи името на морски бог син на Посейдон в древногръцката митология.Понякога е наричан и Нептун 8.
Орбитата на Протей е 117 600 km от Нептун,Средния диаметър 420 км,маса 5*10 19 kg,Средната плътност е 1,3 g/cm3,албедо 0,10,повърхностна температура ~70 K,атмосферно налягане - няма.


Физически характеристики

Диаметърът на Протей е повече от 400 km; спътникът е по-голям дори от Нереида. Въпреки това, той не е открит по време на наблюдения от Земята поради голямата си близост до Нептун, губейки се в неговия блясък. Протей има едно от най-ниските албедо на тела в Слънчевата система, сходно с това на Феба — 0,10. Повърхността на спътника е покрита с множество кратери, издаващи отсъствието на геологична активност. Учените считат че неправилната форма на Протей е възможно най-голямата, преди собствената гравитация на спътника да го „сплеска“ в сферична форма.


Снимки на Протей
Нептун
Планетите в Слънчевата система

Selo-Banya.com - Новини