Тетанус! ТАП Tetanus! Тетаничен анатоксин! ТАП ваксина!

Keywords: Tetanus, Тетанус, ТАП ваксина, tetanus toxoid vaccine, тетаничен анатоксин, ТАП


Тетанус е остра инфекциозна болест, заразяването от която става при проникване на причинителя (тетаничните бацили) през повредената при ухапването от куче кожа на човека. Образувалият се в човешкото тяло тетаничен токсин води до увреждане на двигателните клетки на централната нервна система. Болестта се изразява в голяма възбуда на централната нервна система, последвана от гърчове на двигателната и дъвкателната мускулатура. По-късно се развиват парализи, които завършват със смърт.

Изворът на заразата е неизчерпаем: почвата, животните, хората и много други. Най-много тетанични бацили се съдържат в наторената почва. Хората и животните изхвърлят с изпражненията си значително количество тетанични бацили. Безразборното изхождане на кучета и други животни в парковите площи на населените места прави почвата там богата на тетанични бацили.


Инкубационният период е между 4 дни и 4 седмици, рядко до 2 месеца.
Колкото инкубационният период е по-кратък, толкова прогнозата е по-лоша.


За предпазване от тетанус се предприема почистване и обработка на раната и веднага след това имунизация.

Ухапване от куче?

Човек ухапан от куче следва незабавно да потърси лекарска помощ! Първичната помощ включва обработка на раната - измиване с вода и сапун, а при по-голяма рана - йодиране; Поставяне на ТАП-ваксина (тетаничен анатоксин), така се предотвратява възможността за развитие на тетанус.

При най-малко съмнение, че ухапването е предизвикано от бясно куче, пострадалият се изпраща в Противобесен център, където се поставя противобесна ваксина. Решението за прилагане на противобесна ваксина се взема от лекаря, извършил първична обработка на раната и разпитал пострадалия относно обстоятелствата около ухапването.

Имунизацията с противобесна ваксина се провежда в продължение на 10-30 дни. Тя започва веднага, като имунитетът се придобива 2 седмици след приключване на имунизационния цикъл. Това е единственото възможно лечение на беса и се прилага по време на инкубационния период на болестта.

Selo-Banya.com - Новини