Готови Хранителни Продукти

През последните няколко години в нашата страна се появиха разнообразни, фабрично произведени храни. На базата на лични контакти с водещите световни фирми и анализите и съпоставянията, които наши специалисти са направили, те препоръчват на притежателите на кучета да използват за своите любимци храната на Purina (САЩ), Royal Canin (Франция), Bosch (Германия), Bento (Белгия). Има и други фирми, произвеждащи храни с не по-лошо качество, които също могат да се препоръчат, но за жалост те не са известни в нашата страна. Това са Shur-Gain (Канада), Bewital petfood (Германия), Mera Dog (Германия), Columbia River Natural (Германия), Diana (Германия), Magnum (САЩ), Morando (Италия) Arden Grange (Великобритания), Friskies и др. Значителни успехи в производството на качествени храни постигнаха редица фирми в Чехия и Унгария.

На пазара се срещат и храни за кучета - българско производство. Някои от тях са проверявани от наши известни специалисти. В повечето случаи хранителната им стойност по отношение на кучешкия организъм е нищожна. Има и такива, чиито производители ги рекламират по образец на водещите световни фирми и парадират за лабораторно доказан висок процент на усвояемост. Група български биолози провежда през 1997 г. експеримент с българска гранулирана храна, който бил повтарян няколкократно до 2000 г. Освен чрез директно изхранване, гранулите са били подложени и на химичен анализ. Констатирано е разминаване между лабораторните данни и посоченото в придружаващата реклама. В опитите, свързани с консумация, част от кучетата от опитната група въобще не проявявили интерес, а други само след няколко хранения отказват да ядат и предпочитат гранулираната храна на кучетата от контролната група. При някои от опитните животни (кахетични, живяли като безпризорни до започване на експеримента) се наблюдава спадане на апетита, но стремежът към храната се запази през целия контролен период. При тях обаче, настъпва алиментарни аномалии, изразени в стомашно-чревно разстройство. Като контролна храна (спрямо която съпоставях българските гранули, заложени в опита) използвани са Purina, Bosh, Bento и Friskies. За отбелязване е, че някои от опитните кучета предпочитат да консумират кухненски отпадъци вместо заложените в опита български гранули. През 2000 г. е направен опит с друга храна, произведена от същия производител. В един от случаите учените не успяват да направят никаква констатация, тъй като кучетата от опитната група отказвали напълно да консумират предоставените им гранули.

Причината за ниската хранителна стойност на българските храни е в преобладаването на непълноценни компоненти, които не са в състояние да задоволят организма с Белтъчини и Мазнини от животински произход, за каквито е пригодена храносмилателната система на кучето. Растителните храни, като основен носител на Въглехидрати и частично необходимата за храносмилането целулоза, се явяват като добавъчни. В повечето български продукти те имат водещ характер. Това прави дажбата нискоенергийна и излишнообемна, което се отразява както върху физиологията на кучето, така и върху неговото здраве и оптимална ползователност.


Още по темата
ДВИГАТЕЛНА ФУНКЦИЯ И ХРАНЕНЕТО

СЕКРЕТОРНА ФУНКЦИЯ И ХРАНЕНЕТО

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ НА ХРАНЕНЕТО

РЕЗОРБТИВНА ФУНКЦИЯ И ХРАНЕНЕТО

РЕГУЛАЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАНЕТО

ОБМЯНА НА ВОДАТА И МИНЕРАЛИТЕ

ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И КОМПОНЕНТИ

ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ И БАЛАНС

ТЕХНИКИ НА ХРАНЕНЕ И ВОДА

ГОТОВИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ЛИПИДИ

ВЪГЛЕХИДРАТИ

МИНЕРАЛИ

ВИТАМИНИ

АНТИВИТАМИНИ

ПРОТЕИНИ

Selo-Banya.com - Новини