На път с кучето

На път с кола
Преди да вземете кучето на дълъг път, си задайте следните въпроси:


 • Добре дошло ли е кучето на мястото, където отивате?
 • Ще бъде ли доволно то от пътя?
 • В добро здраве ли е?


  Ако отговорите с “да”, приучете животинката си за път в кола. Започнете с кратки возения всеки ден и постепенно увеличете дължината на пътуванията. Ако кучето не успее да се приспособи към кратките пътувания, отговорен гледач или кучкарник са добри варианти. Ако решите да настаните животното някъде, направете по-рано резервациите - особено през летните месеци и по време на големи празници.


 • Не хранете кучето поне три часа преди потегляне на път.
 • Разходете го непосредствено преди тръгване и то ще се чувства удобно по време на пътуването.
 • По време на престой му осигурявайте прясна вода.
 • Нахранете го скоро след пристигането или след спиране.
 • Ако в колата ви има достатъчно място, използването на клетка е най-безопасният вариант за вашия домашен приятел.
 • Никога не слагайте клетката на изложено на слънце място, за да предотвратите прегряване.
 • Ако използването на клетка е невъзможно, обмислете слагането на намордник.
 • Винаги слагайте на кучето каишка, преди да го изведете от колата.
 • Никога не го оставяйте в затворена кола, дори при меко време. Температурите в колите може рязко да се повишават, дори при леко отворени прозорци. Топлината и недостатъчната циркулация на въздуха понякога причиняват топлинен удар, задушаване и смърт.


  Здраве и идентификация


 • Уверете се, че ваксинацията на кучето е валидна.
 • Ако сезонът на комарите на мястото, което посещавате, започва по-рано или завършва по-късно, уверете се, че сте взели подходящи защитни препарати.
 • Бъдете сигурен, че кучето ви носи идентификационна табела с неговото и вашето име, с домашния ви адрес и телефон, включително и с кода на региона.
 • Вземете цветни снимки на животното и писмено описание на цвета и отличителните му черти. Запишете размерите и теглото на домашния ви любимец. Ако се загуби, тези разграничителни белези ще помогнат при намирането му.


  Приготвяне на кучето


 • Носете с вас здравните сертификати и документи на кучето.
 • Опаковайте купите за храна и вода на кучето, гребените за козина, всякакви лекарства, от които то се нуждае.
 • Ако не сте сигурни дали храната, която то обича, е продавана на мястото, където отивате, вземете определено количество от нея с вас. Така ще избегнете чревни разстройства, причинявани понякога от внезапна промяна в храненето.
 • Дръжте кучето в клетка или в затворено помещение, когато го оставяте само. Вашите усилия ще допринесат за превръщането на домашния ви приятел в желан гост.

 • Selo-Banya.com - Новини