Кредити за фирми

Взето от: www.creditcar-bomiauto.blogspot.com


Комбинирани кредитни продукти от Търговска банка Д
Търговска банка Д АД предоставя възможност за използване на целеви кредитни облекчения, в това число парични или условни кредитни лимити, като комбинира и обединява двата продукта и определя специфични условия съобразно нуждите на нашите клиенти.
www.dbank.bg

Оборотни средства от Райфайзен Банк
Райфайзенбанк (България) EАД предоставя кредити за финансиране на текущата дейност на своите клиенти.
www.raiffeisen.bg

Бизнес кредити над 100 000 лева от ПроКредит банк
За всички фирми в сферата на търговията, производството и услугите.
За Една Седмица!
www.procreditbank.bg

Кредити за закупуване на селскостопански машини и инвентар от “Фермер 2000” ЕООД от Банка ДСК
Ако сте малко, средно или микропредприятие, Ви предлагаме финансиране за закупуване на стопански машини и инвентар от “Фермер 2000” ЕООД.
www.dskbank.bg

Микрокредит ГФМК до 30 000 лв. от ОББ
Програма с Гаранционен Фонд за Микрокредитиране (ГФМК) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и ОББ
www.ubb.bg

Агрокредит от Райфайзен Банк
Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага специален продукт за частните земеделски стопани и за фирмите, които се занимават със земеделие.
www.raiffeisen.bg

Специализирани кредити - SAPARD от Банка Пиреос България
Банка Пиреос България АД е сключила договор с Държавен фонд "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
за предоставяне на кредити на лица с одобрени проекти и сключени договори за финансово подпомагане по Програма САПАРД. БАНКАТА има право да преценява исканията за кредит и да взема решение съгласно вътрешните си правила за кредитиране.
www.piraeusbank.bg

Кредити за юридически лица от Токуда Банк
Кредити за фирми (ЕТ, ЕООД, ООД, АД и др.)
www.tcebank.com

Програма САПАРД от Интернешънъл Асет Банк
Програмата на Европейския съюз САПАРД е един от инструментите, подготвящи страните кандидатки за бъдещото им членство в Европейския съюз в областта на земеделието и селските райони.Програмата може да финансира 50% от разходите по проектите (от които 75% се финансират от Европейския съюз, а 25% - от националния бюджет на България).
www.iabank.bg« 1 »


Selo-Banya.com - Новини