Кредити за фирми

Взето от: www.creditcar-bomiauto.blogspot.com


Кредитиране на корпоративни клиенти от Банка ДСК
Банка ДСК предлага няколко вида кредитиране на своите корпоративни клиенти.
www.dskbank.bg

Микрокредити от Банка Пиреос България
МИКРОКРЕДИТИ по проекта "Гаранционен фонд за микрокредитиране на Министерство на труда и социалната политика". Кредитополучатели са микропредприятия с персонал до 10 души, кооперации, занаятчии, лица със свободни професии, земеделски стопани, физически лица, които осъществяват или планират да осъществяват някаква дейност. Необходимо е кредитополучателят да поеме социален ангажимент за откриване на нови работни места.
www.piraeusbank.bg

Експортно финансиране от Насърчителна Банка
Кредитите за финансиране на експорта се отпускат за:
-закупуване на суровини и материали (вносни или с местен произход) с цел производство на стоки за износ;
-закупуване на стоки за износ с произход България;
www.nasbank.bg

Гъвкави кредитни схеми от ПроКредит Банк
С „Линия” фирмите избират своя индивидуална кредитна схема, съобразена с цикличността на бизнеса или сезонния характер на дейността. Линия представлява оборотно финансиране, което многократно се подновява на избран от фирмата период - 3, 6, 9 или 12 месеца („револвиране”). По този начин се осигурява бърз достъп до свеж финансов ресурс в рамките на дълъг период от време без такси, допълнителни документи и административни процедури..
www.procreditbank.bg

Оборотен кредит "Бизнес Пулс" от Юнионбанк
Ние знаем колко важна е бързината за успеха в бизнеса, затова Ви предлагаме кредит “Бизнес Пулс”, с който Вашата фирма може бързо, лесно и при конкурентни условия да покрие нуждите си от оборотни средства.
www.unionbank.bg

Програма за мобилно кредитиране от БАКБ
Разбираме, че не винаги е възможно да посетите някой от нашите клонове. С Програмата за мобилно кредитиране ние идваме при Вас. Мобилните ни консултанти са готови да се срещнат с Вас във Вашия дом, офис или там, където е удобно за Вашия бизнес.
Мобилните консултанти на БАКБ познават добре условията, в които работите и живеете. Ще ги срещнете сред вашите съграждани, бизнес партньори, колеги и приятели. Те могат да Ви предложат продукт за финансиране, създаден за Вашите нужди.
www.bacb.bg

Инвестиционно кредитиране на малки и средни предприятия от Насърчителна Банка
Могат да кандидатстват фирми, регистрирани в страната, които отговарят на критериите за малки и средни предприятия, заложени в Закона за малките и средните предприятия.
nasbank.bg

Земеделски кредит от ТБ "Алианц България"
Предимства - без изискване за детайлен бизнес план;
дълъг срок на кредита;
възможност да придобиете обработваната от Вас под аренда земя;
bank.allianz.bg

Кредит Инвестиции от ТБ "Алианц България"
Предлагаме Ви кредитен продукт, предназначен за инвестиционни проекти, свързани с производствената, складовата и търговската дейност на Вашата фирма. Средствата могат да бъдат използвани за наемане и купуване на офисни площи, оборудване, технологични съоръжения, машини, транспортни средства и др.
bank.allianz.bg

ПроКредит Спринт от ПроКредит Банк
Гъвкаво решение за микро предприемачи!
www.procreditbank.bg« 2 »


Selo-Banya.com - Новини