BM Leasing! “БМ Лизинг” АД

Взето от: www.creditcar-bomiauto.blogspot.com- Какво предлага БМ Лизинг
- Гарантирано
- Необходими документи
- Контакти
« Повече за БМ Лизинг »


“БМ Лизинг” АД е дружество, създадено през 2003 г. с мажоритарен акционер Българо-американски инвестиционен фонд (BAEF). Понастоящем мажоритарен акционер е Болкан Аксешън Фънд (Balkan Accession Fund) чрез холандското си дружество Емърджинг Юръп Лизинг енд Файненс (Emerging Europe Leasing & Finance B.V.). Основните акционери на Болкан Аксешън Фънд са Румънско-американският инвестиционен фонд (Romanian American Enterprise Fund), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Холандската финансова компания за развитие (FMO), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB). Дружеството е член на Българската асоциация за лизинг (БАЛ ).

„БМ Лизинг” АД има двустепенна система на управление с тричленен Надзорен съвет и петчленен Управителен съвет.

Счетоводната политика на “БМ Лизинг” АД е съобразена с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Одитираща компания е Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД. Всички отчети от създаването на дружеството, включително този за 2008 година, са заверени без особено мнение. Първата облигационна емисия на “БМ Лизинг” АД от 3.5 милиона евро е одобрена за вторично публично предлагане през 2006 г.


« Какво предлага БМ Лизинг »


“БМ Лизинг” АД финансира сделки на стойност до 1,500,000 евро (без ДДС) за всички видове ново и употребявано оборудване, транспортни средства и недвижими имоти под формата на финансов лизинг. Дружеството предлага също схеми за обратен лизинг, който дава възможност на клиентите да освободят оборотни средства за своя бизнес, както и суб-лизинг с доставчици. “БМ Лизинг” АД предоставя лизинг за физически и юридически лица без ограничения на степента на риск на проекта. Дружеството работи с клиенти от цялата страна и има действащи клонове в Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Благоевград и Стара Загора.

« Обратно нагоре »
« Гарантирано »


Бързина. При нас е възможна бърза обработка на сделки дори за големи и нестандартни проекти;
Финансиране на малки фирми, новосъздадени дружества и фирми с по-висока степен на задлъжнялост към други финансови институции;
Финансиране за закупуване на нестандартно или строго специализирано оборудване;
Проектно финансиране в различни промишлени отрасли;
Гъвкави лизингови схеми: Стремим се да удовлетворим Вашите изисквания, като структурираме лизинговите вноски по удобен за Вас начин (сезонни вноски, гратисен период и други);
Застраховки при повечето водещи застрахователни компании в страната;
Бъдеща подкрепа и увеличаване на експозицията на съществуващи клиенти. Като наши клиенти можете да разчитате на подкрепата ни и в бъдеще, както и при временни затруднения в бизнеса си. При вече изградени добри взаимоотношения разглеждаме последващите сделки по-бързо, а на клиенти с по-голям оборот и натрупан опит в съответната сфера бихме могли да отпуснем и заем;
Добро обслужване и консултация по сделката. При желание от Ваша страна техническите ни специалисти са готови да Ви съдействат със съвет, участие в преговори с доставчик или намиране на конкретно оборудване.

« Обратно нагоре »


« Необходими документи »


За юридически лица:
Копие от следните регистрационни документи, заверени „Вярно с оригинала” от представляващия и печат на дружеството:
Съдебно решение за създаване на фирмата и промени;
Удостоверение за актуално състояние;
Дружествен договор/Устав на дружеството;
Булстат/ЕИК регистрация;
Данъчна регистрация;
Копие от личната карта на представляващите дружеството;
Лицензия, разрешително, протоколи за съответствие и др., които се изискват в извършването на дейността
на дружеството (при наличие).
Попълнен формуляр – Молба-декларация за лизинг – по образец .
Отчети за приходите и разходите и баланси на дружеството за последните две години (или за периода на съществуване, ако е по-кратък).
Оферта-спецификация на актива и допълнителните устройства към него, както и по възможност продажна цена, начин на плащане, срок и вид на доставката, гаранции, ангажименти за монтаж и др.
При разглеждането на проекти за недвижими имоти е необходимо представянето на документи за собственост, скица и други документи, проследяващи историята на имота.

За физически лица:
Лична карта – заверено „Вярно с оригинала” копие.
Попълнен формуляр – Молба-декларация за лизинг – по образец.
Документи, удостоверяващи получаването на доходи, които могат да бъдат следните: трудов договор, служебна бележка от работодател, договор за наем, дялови участия в юридически лица или други.
Оферта-спецификация на актива и допълнителните устройства към него, както и по възможност продажна цена, начин на плащане, срок и вид на доставката, гаранции, ангажименти за монтаж и др.


Забележка:
Това е списък на документите, необходими за започване анализ на проекта. „БМ Лизинг АД” си запазва правото да поиска допълнителни документи с оглед взимането на решение за финансиране на проекта.

« Обратно нагоре »
« Контакти »


СОФИЯ
тел.: 02/ 942 99 11; 02/ 942 99 55
мобилен тел.: 0886/ 31 66 95
факс: 02/ 946 13 79; 02/ 942 99 54
адрес: гр. София 1504, ул. "Шипка" 36
e-mail: bml@bmlease.com


ПЛОВДИВ
тел.: 032/ 90 54 80
факс: 032/ 96 00 86
адрес: гр. Пловдив, ул. "Белград" 2, ет. 2, офис 206
e-mail: ddimitrova@bmlease.comВАРНА
тел.: 052/ 68 84 88
факс: 052/ 65 37 23
адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 106, ет. 2
e-mail: sivanov@bmlease.com
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
тел.: 062/ 60 21 25
факс: 062/ 60 24 25
адрес: гр. Велико Търново, ул. "Мария Габровска" 2
e-mail: klyubenova@bmlease.comБУРГАС
тел.: 056/ 80 82 80
факс: 056/ 53 03 82
адрес: гр. Бургас, ул. "Вардар" 26, ет. 5, офис 2
e-mail: dnikiforova@bmlease.comБЛАГОЕВГРАД
тел.: 073/ 82 868
факс: 073/ 82 869
адрес: гр. Благоевград, ул. "Полковник Димов" 1, ет. 1 /сградата на 4-ти учебен корпус/
e-mail: ipalev@bmlease.com

« Обратно нагоре »

« Други партньори на Боми Ауто »


Списък на други лизингодатели вижте ТУК


» Всички лизингови компании
» Онлайн кандидатстване за кредит!
» Кредити за фирми
» Кредитни калкулаториSelo-Banya.com - Новини