Кредити за фирми

Взето от: www.creditcar-bomiauto.blogspot.com


Овърдрафт от Емпорики Банк
Декларация за свързаност
Искане за отпускане на кредит
www.emporiki.bg

Инвестиционни кредити от СИБАНК
СИБАНК предоставя на своите клиенти инвестиционни кредити за
придобиване на дълготрайни материални активи и инвестиционни проекти с доказана ефективност.
www.eibank.bg

BG кредит от ПИБ
Гъвкава и бърза процедура на одобрение на кредита;
Дълъг период на погасяване;
Ръчна изработка - според индивидуалните нужди на Вашия бизнес;
Валута - лева или евро.
www.fibank.bg

Кредити за малки и средни предприятия "Токуда Бизнес" от Токуда Банк
Кредитите се разрешават при опростена процедура и в ускорени срокове - до 7 работни дни от подаване на изискваните документи.
Не се изисква представяне на бизнес-план.
www.tcebank.com

Финансиране от БулБанк(Уникредит Булбанк)
Булбанк финансира специфичните потребности на бизнеса, като параметрите по всяка конкретна кредитна сделка – размер, срок, лихвени условия, обезпечения – са обект на договаряне.
www.bulbank.bg

Инвестиции от Райфайзен Банк
Райфайзенбанк (България) EАД активно подпомага разрастването на дейността на клиентите си.
www.raiffeisen.bg

Кредитна програма " Публично - частно партнъорство " от Насърчителна Банка
Цели се улесняване сътрудничеството между публичния и частния сектор чрез финансиране на инвестиционни проекти на публично-частни дружества, създаващи конкурентни стоки, продукти и услуги в съответствие с обществения интерес, водещи до увеличаване ефективността и прозрачността на управление на публичните разходи.
nasbank.bg/opencms/opencms/menu/bg

Ипотечен бизнес кредит от ТБ "Алианц България"
Ипотечният бизнес кредит на ТБ "Алианц България" е предназначен за закупуване и / или ремонт на съществуващи офисни / административни и търговски площи. Банката кредитира преимуществено работещи фирми с бизнес история и опит (минимум 1 година), чиято основна дейност е свързана с целта на инвестицията.
bank.allianz.bg

Гаранции и лимити за банкови гаранции от ОББ
Сума -
съобразно договорения/изисквания ангажимент...
www.ubb.bg

Кредити за фирми - дистрибутори, клиенти и доставчици на корпоративен клиент на Банка ДСК
Кредитите са предназначени за малки, средни (МСП) и микропредприятия (МП) - дистрибутори, клиенти и доставчици на корпоративен клиент на Банка ДСК.
www.dskbank.bg« 3 »


Selo-Banya.com - Новини