Банки с лицензия за извършване на банкови сделки

Keywords: Банки, Банкови сделки, Банков лиценз, Тексим Банк, Сосиете Женерал Експрес Банк, Българска Банка за Развитие, Банка "Запад - Изток", Токуда Банк, Емпорики Банк, Интернешънъл Асет Банк, ПроКредит Банк, Банка Пиреос България АД, Общинска Банка, Българо Американска Кредитна Банка, Централна Кооперативна Банка, Инвестбанк, Уникредит Булбанк, Юнионбанк


Взето от: www.creditcar-bomiauto.blogspot.comБанка ДСК
София 1036, ул. "Московска" 19, тел.: 02/9391220, факс: 02/9806477, телекс: 25043, e-mail: office@dskbank.bg, BIC код: STSABGSF

Корпоративна Търговска Банка
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 10, тел.: 02/9809362, факс: 02/9808948,
телекс: 23593, e-mail: corpbank@corpbank.bg, BIC код: KORPBGSF

Райфайзен Банк
София 1504, ул. "Николай Гогол" № 18-20, тел.: 02/91985101, факс: 02/9434528, телекс: 22006, e-mail: ibgakjg@rbb-sofia.raiffeisen.at, BIC код: RZBBBGSF

Стопанска и Инвестиционна Банка
София 1000, ул. "Съборна" № 11А, тел.: 02/9399240, факс: 02/9812526, телекс: 23008, e-mail: info@hq.eibank.bg, BIC код: BUIBBGSF

Първа Инвестиционна Банка
София 1000, ул. "Стефан Караджа" № 10, тел.: 02/9100100, факс: 02/9805033, телекс: 25085, e-mail: fib@fibank.bg, BIC код: FINVBGSF

Пощенска Банка
София 1000, пл. "България" № 1, тел.: 02/8166 600, факс: 02/987 37 12, телекс: 22290, e-mail: main@postbank.bg, BIC код: BPBIBGSF

Търговска Банка "Алианц България"
София 1202, бул. "Мария Луиза" № 79, тел.: 02/9215404, факс: 02/9819307, телекс: 25056, e-mail: support@bank.allianz.bg, BIC код: BUINBGSF

Обединена Българска Банка
София 1040, ул. "Света София" № 5, тел.: 02/8112800, факс: 02/9880822, телекс: 25092, e-mail: info@sof.ubb.bg, BIC код: UBBSBGSF

Юнионбанк
София 1606, ул. "Дамян Груев" № 10-12, тел.: 02/9179833, факс: 02/9802004, телекс: 23570, e-mail: unionbank@unionbank.bg, BIC код: CBUNBGSF

Уникредит Булбанк
София 1000, пл. "Света Неделя" № 7, тел.: 02/9232111, факс: 02/9884636, телекс: 22031, e-mail: about_bulbank@bulbank.bg, BIC код: BFTBBGSF

Инвестбанк
София 1404, бул. "България" № 83А, тел.: 02/8186123 факс: 02/8548199, телекс: 25300, e-mail: office@ibank.bg, BIC код: IORTBGSF

Централна Кооперативна Банка
София 1000, ул. "Г.С. Раковски" № 103, тел.: 02/9266214, факс: 02/9804386, телекс: 24065, e-mail: office@ccbank.bg, BIC код: CECBBGSF

Българо Американска Кредитна Банка
София 1000, ул. "Кракра" № 16, тел.: 02/9658358, факс: 02/9445010, телекс: 25311, e-mail: bacb@baefinvest.com, BIC код: BGUSBGSF

Общинска Банка
София 1000, ул. "Врабча" № 6, тел.: 02/9300111, факс: 02/9815147, телекс: 23034, e-mail: contacts@municipalbank.bg, BIC код: SOMBBGSF

Банка Пиреос България АД
Централен офис : София 1000, бул. Витоша № 3, тел.: 02/9805654, факс: 02/9818579, BIC код: PIRBBGSF

ПроКредит Банк
София 1233 , бул. "Христо Ботев" № 131, тел.: 02/9217100, факс: 02/9217110, телекс: 22207, e-mail: contact@procreditbank.bg, BIC код: PRCBBGSF

Интернешънъл Асет Банк
София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, тел.: 02/8120111, факс: 02/9204201, телекс: 23319, e-mail: iabank@iabank.bg, BIC код: FEIBBGSF

Емпорики Банк
София 1606, ул."Лайош Кошут" № 4, тел.: 02/9171717, факс: 02/9171156, телекс: 23265, e-mail: emporiki@emporiki.bg, BIC код: BINVBGSF

Търговска Банка Д
София 1000,бул. "Цар Освободител" № 8, тел.: 02/9357171, факс: 02/9894848, телекс: 24853, e-mail: info@dbank.bg, BIC код: DEMIBGSF

Токуда Банк
София 1000, ул. "Шести септември" № 1, тел.: 02/9370030 , факс: 02/9804436, телекс: 24080, e-mail: headoffice@tcebank.com, BIC код: CREXBGSF

Банка "Запад - Изток"
София 1040, бул. "Драган Цанков" №36, тел.: 02/9702410 , факс: 02/9702442, e-mail: info@westeastbank.com, BIC код: WEBKBGSF

Българска Банка за Развитие
София 1000, ул."Дякон Игнатий" № 1, тел.: 02/9306333, факс: 02/9306321, e-mail: office@nasbank.bg, BIC код: NASBBGSF

Сосиете Женерал Експрес Банк
Варна 9000, ул. "Владислав Варненчик" № 92, тел.: 052/686100, факс: 052/601681, телекс: 77303, e-mail: office@sgexpressbank.bg, BIC код: TTBBBG22

Тексим Банк
София 1202, бул. "Мария-Луиза" № 107, тел.: 02/9359300, факс: 02/9311207, телекс: 25104, e-mail: us@teximbank.bg, BIC код: TEXIBGSF« Обратно нагоре »
» Всички лизингови компании
» Онлайн кандидатстване за кредит!
» Кредити за фирми
» Кредитни калкулатори


Взето от: www.creditcar-bomiauto.blogspot.comSelo-Banya.com - Новини